„Arra a megfigyelésre tettem szert, hogy egy célirányos élet általában jobb, gazdagabb, egészségesebb, mint egy céltalan, és jobb az idővel előre tartani, mint az idő ellen visszafelé lépkedni.” Carl Gustav Jung

Vállalkozói felelőségbiztosítás

Milyen eseményekre terjed ki ?

Miben tudunk mi Önnek segíteni?

Cégünk egyedülálló szolgáltatással áll az Önök rendelkezésére!
2014. március 15-ével hatályba lépett az új Ptk., melynek keretében szabályozásra kerültek a céges vállalkozások vezető tisztségviselőinek felelősségi jogkörei.

Milyen eseményekre terjed ki ?

Harmadik személyekkel szemben a gazdasági társaság és a vezető tisztségviselői egyetemlegesen felelnek.
Bármelyiküktől a teljes kárt lehet követelni, tehát harmadik személyek is KÖZVETLENÜL felléphetnek a vezető tisztségviselővel szemben, valamint annak törvényes hozzátartozóival szemben is!
Maga a gazdasági társaság továbbra is felléphet közvetlenül a vezető tisztségviselője ellen, amennyiben annak felelőssége megállapításra kerül.
Az új Ptk., szabályozza tehát a vezető tisztségviselők felelősségi rendszerét belső és külső viszonylatban egyaránt.

Miben tudunk mi Önnek segíteni?

Az általunk kínált megoldás egy teljes körű biztosítási védelem mely az alábbiakra terjed ki:

 • A vezetők, mint biztosítottakat terhelő kártérítési kötelezettségekre (vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok fedezete);
 • A gazdasági társaság kártérítési felelősségére azokért a károkért melyeket a biztosított vezetői okoznak (társasági fedezet);
 • Mentesít a fedezetbe vont kárral közvetlenül összefüggő SÉRELEMDÍJ megfizetése alól, amelynek megtérítésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles;
 • Hivatalos vizsgálat költségeire (szerződésben meghatározott összeg);
 • Kiadatási és kapcsolódó eljárások költségeire;
 • Testi sérülés és dologi kárral kapcsolatos:
 • jogvédelmi költségekre;
 • Büntetőeljárási óvadékra és polgári peres vagyoni biztosíték fedezetére
 • Jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségekre
 • Kárenyhítési tanácsadás fedezetére
 • Sürgős jogi védekezés költségeire
 • A biztosított fogalma kiterjed a vezető tisztségviselő:
 • törvényes házastársára,
 • élettársára,
 • elhalálozás esetén örökösére, végrendeleti végrehajtójára,
 • csőd vagy felszámolás esetén a jogutódra,
 • törvényes képviselőjére,
 • bíróság által kirendelt gondnokára.

Így teljes körű szolgáltatásként nyújtjuk a védelmet Ön és hozzátartozói valamint vállalkozó társai felé.
Amennyiben felkeltettük figyelmét a keresse tanácsadóinkat és kérjen személyes konzultációra időpontot!

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű. A jelen oldalon leírtak nem minősülnek konkrét ügyben adott befektetési-, adó-, vám-, társadalombiztosítási vagy egyéb üzleti tanácsnak. A Befektetési Politika és a befektetések tervezése a pénzügyi tervezés menetében nem irányul befektetési tanácsadásra, nem javasol, és nem valósít meg semmilyen befektetési tranzakciót. Az EBP Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért.